เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก        CHOOSE YOUR REGION หน้าแรก ติดต่อเรา พริ้นท์
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้าของเรา การบริการ สมัครงาน ติดต่อเรา
 
 



เปิดหลักสูตรอบรมปี 2014

Bearing Courses :

หลักสูตรที่ 1 : ความรู้พื้นฐานของแบริ่งส์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป
หลักสูตรที่ 2: แบริ่งส์ความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องมือกลและเครื่องจักรอุตสาหกรรม      
หลักสูตรที่ 3: แบริ่งส์พิเศษ(SPACEA) สำหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และไมโครโปรเซสเซอร์          
หลักสูตรที่ 4: แบริ่งส์สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก 
หลักสูตรที่ 5: แบริ่งส์สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการก่อสร้าง 
หลักสูตรที่ 6: แบริ่งส์สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ      
หลักสูตรที่ 7: แบริ่งส์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรที่ 8: แบริ่งส์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  
หลักสูตรที่ 9:   แบริ่งส์สำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์และปิโตรเคมี    
หลักสูตรที่ 10: การแบริ่งส์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล 
หลักสูตรที่ 11: การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายของแบริ่งส์ในงานอุตสาหกรรม      
   

Precision Products Courses :

หลักสูตรที่ 1:

ความรู้พื้นฐานของแบริ่งส์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

 

Opening Training Course 2014

Bearing Courses :

Course 1 : Basic of Bearings Knowledge for General Industries
Course 2: Precision Bearings for Machine Tools   
Course 3: Special Bearings (SPACEA) for Electronics and Microprocessor Industries         
Course 4: Bearings for Steel Industry     
Course 5: Bearings for Mining Industry & Construction Machine
Course 6: Bearings for Paper Industry  
Course 7: Bearings for Food Industry
Course 8: Bearings for Automotive Industry  
Course 9:  Bearings for Chemical & Petrochemical Industries
Course 10: Bearings Failure Analysis
   

Precision Products Courses :

Course 1:

Basic Knowledge of Linear Guides & Ball Screws

 

สนใจจัดอบรมนอกสถานที่ ติดต่อได้ที่ คุณชัญญทัต   : Chanyatat-ku@nsk.com หรือ คุณปิยะพล  Piyaphol-hr@nsk.com 

โทร 0-2320-2555 ต่อ 1401 , 2811 แฟกซ์  0-2320-2826

 

 

 
 
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้าของเรา การบริการ สมัครงาน
ติดต่อเรา