เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก        CHOOSE YOUR REGION หน้าแรก ติดต่อเรา พริ้นท์
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้าของเรา การบริการ สมัครงาน ติดต่อเรา
 
 

 

 

 
   


ได้ ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมเป็นชนิด Interchangeable type หรือแบบ Preloaded assembly ซึ่งถ้าเป็นแบบ Interchangeable type จะสามารถซื้อแยกลูกแยกรางได้ โดยรุ่นนี้จะมีความแม่นยำ (Precision) ที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งอยู่ในระดับ PN หรือ PC grade และ Preload จะอยู่ในระดับ slight preload (ZZ) และ Fine Clearance (ZT) ตัวอย่าง Part Number ของ interchangeable ball slide LAH35ANSZ-K ให้สังเกตจากตัวอักษร LA จะบ่งบอกว่าเป็น interchangeable ball slide และ ตัวอักษร Z ซึ่งเป็นรุ่น Slight preload ตัวอย่าง Part Number ของ interchangeable rail L1H301200LCNT**PCZ ให้สังเกตจาก L1 และตัวอักษร PC จะบ่งบอกว่าเป็นรุ่น interchangeable type ส่วนในรุ่น Preloaded assembly ระดับความแม่นยำจะมีค่าตั้งแต่ P6, P5, P4 และ P3 และค่า Preload จะมีค่าตั้งแต่ light preload จนถึง Heavy preload ในกรณีนี้จะไม่สามารถซึ้อแยกลูกแยกรางได้ ตัวอย่าง Part Number ของ preloaded assembly LH301200ANC2-**P5Z3 ในรุ่นนี้ค่าความแม่นยำอยู่ในระดับ 5 และค่าพรีโหลดอยู่ในระดับ Medium

by : Admin , email : , date : 2010-10-01

 
 

 
 
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้าของเรา การบริการ สมัครงาน
ติดต่อเรา